Ghid de conduită etică în contextul COVID-19 - Asociația Dentară Americană

Ghid de conduită etică în contextul COVID-19
 

Asociația Dentară Americană
Ultima actualizare – 26 martie 2020


Indiferent de context, continuați să aplicați Principiile de etică ADA și Codul de conduită profesională (Codul Deontologic) pentru a vă ghida în relația cu pacienții, publicul și personalul clinicii pe perioada pandemiei Covid-19. Principiile etice ale autonomiei, ale respectării vieții şi integrității fizice a pacientului, binefacerii, justiției (nediscriminării) și veridicității ar trebui să rămână ca pietre de temelie în activitatea dvs. 

Trebuie să fiți conștienți de faptul că echilibrarea aplicării concurente a acestor principii în timpul unei pandemii poate genera concluzii noi sau diferite. Premisele generale ale Codului Deontologic - „a nu face rău” și „a pune în prim plan bunăstarea pacientului” nu se schimbă. Mai multe exemple puteți vedea în cele ce urmează. 

De asemenea, este de datoria dvs. să fiți mereu la curent cu declarațiile și informațiile actualizate oferite de autoritățile abilitate, de stat și locale. De cele mai multe ori, acestea sunt în concordanță cu principiile regăsite în Codul Dentologic, dar, în unele situații, pot solicita medicilor dentiști să ia măsuri suplimentare pe lângă cele existente în mod obișnuit. Uneori, instrucțiunile sau recomandările emise de entitățile guvernamentale naționale sau locale interzic acțiuni care, în mod obișnuit, ar fi considerate contrare Codului Deontologic. În astfel de situații, ar trebui să urmați toate interdicțiile obligatorii. Analizate în mod critic, concluzia este adesea că interdicția guvernamentală susține principii regăsite în Codul Deontologic. 

Pentru a sprijini medicii dentiști în luarea în considerare a pricipiilor etice ale autonomiei, binefacerii, justiției și adevărului în contextul fără precedent al pandemiei de Covid-19, se oferă câteva abordări despre aplicabilitatea fiecărui principiu în situația actuală:

 

Codul Deontologic, Secțiunea 1 - Autonomia

 

Conform Secțiunii 1 (autonomia pacientului), există o datorie de a respecta drepturile pacienților, autodeterminarea și confidențialitatea. Această etică a datoriei poate deveni o provocare în contextul pandemiei actuale, întrucât veți fi forțați să „acționați în limitele tratamentului acceptabil”. 

Iată o situație în care acțiunile dvs. pot fi contrare cursului obișnuit. În contextul actual al pandemiei, circumstanțele de sănătate publică vă obligă să refuzați un anumit tratament (în special tratament electiv, așa cum este recomandat de Asociația Dentară Americană și recomandat sau solicitat în alte jurisdicții) până la ameliorarea situației prezente.

Pentru ca un pacient să își ofere acordul informat sub principiul etic al autonomiei, este esențial ca medicii dentiști să îi ofere informații clare și corecte despre riscurile infecției virale pentru pacient, pentru familie și pentru comunitate. Oferind aceste informații, pacientul poate face alegeri informate și poate evalua corect riscurile pornind de la propriile circumstanțe. 

ADA a emis îndrumări cu privire la ceea ce înseamnă o urgență dentară și afecțiuni care nu sunt încadrate în această categorie. 

Urgențele dentare reprezintă acele afecțiuni care pot pune în pericol viața sau necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea de la nivelul țesuturilor dentare sau pentru a atenua/diminua durerea sau infecția severă. 

Tratamentul care nu reprezintă urgență dentară include examene și radiografii orale periodice, profilaxii dentare de rutină, proceduri ortodontice (altele decât probleme acute) și proceduri stomatologice estetice. 

Mai multe informații detaliate despre îngrijirea de urgență și non-urgență dentară pot fi găsite aici iar un pliant orientat către pacient, care se ocupă de asistența de urgență, este aici 


În conformitate cu secțiunea 1B din Codul Deontologic, medicii stomatologi sunt „obligați să păstreze confidențialitatea datelor și a fișei medicale a pacientului”. Este posibil să nu puteți îndeplini această obligație dacă urmărirea și / sau raportarea unui caz devine necesară pentru a reduce răspândirea COVID-19. Pacienții și personalul ar trebui informați cu privire la posibila  nevoie de a împărtăși informații de identificare în cadrul Excepției de Sănătate Publică la HIPAA sau în conformitate cu, de exemplu, declarațiile de urgență emise de autoritățile locale, de stat sau federale. Cu excepția acestora și a oricărei nevoie de sănătate publică pentru a împărtăși informații de identificare a unei persoane cu autoritățile corespunzătoare, dumneavoastră și personalul administrat trebuie să păstrați, în continuare, și să respectați confidențialitatea pacienților. 

Avizul consultativ 1.B.1 din Codul Denotologic arată că profesioniștii din stomatologie sunt obligați să îi furnizeze pacientului dosarul medical sau unui nou medic dentist, fără costuri nominale pentru pacient. În contextul pandemiei, în unele comunități, îngrijirea stomatologică poate fi limitată la un număr mai mic de furnizori decât în mod normal, astfel încât medicii stomatologi ar trebui să fie pregătiți, dispuși și capabili să împărtășească documentele necesare pentru a trata pacienții care pot avea nevoie de tratament de urgență de către un alt furnizor de servicii dentare.

 

Codul Deontologic, Secțiunea 2–Respectarea vieții şi integrității fizice a pacientului

 

În conformitate cu Secțiunea 2 (Non-Maleficența), medicii dentiști au „obligația de a se abține din a face rău pacientului”. Acest principiu etic se aplică nu doar unui pacient care urmează un tratament, ci tuturor pacienților, personalului clinicii și familiilor acestora, dacă un pacient sau un membru al personalului se află în imediata apropiere a unei persoane infectată cu Covid-19. Acest risc potențial stă la baza interdicției sau recomandării de a înceta tratamentul electiv. 

Având în vedere riscul potențial de răspândire a bolii Covid-19 în comunitate, ar trebui să luați în considerare: 

 • Depistarea incipientă a pacienților, prin întrebări punctuale referitoare la simptome, călătorii, expunere, febră etc. (conform recomandărilor ADA și CDC) pentru toți pacienții care vor veni la cabinet; 
 • Respectați recomandarea de distanțare socială și realizați programări eșalonate, astfel încât să limitați numărul de persoane existente simultan în cabinetul dentar, așa cum apare și în documentele actuale emise de către autorități; 
 • Aderarea la măsuri noi de precauție în orice moment (și orice cerințe suplimentare de sănătate și siguranță care ar putea fi recomandate specifice pandemiei de COVID-19, în special în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de protecție personală sau PPE); 
 • Respectarea tuturor cerințelor de igienizare și sterilizare emise de instituțiile abilitate. Țineți minte faptul că, dacă nu sunteți sigur asupra a ceea ce urmează să faceți sau nu vă simțiți ecalificat să faceți ceea ce este necesar, sunteți obligat, din punct de vedere etic, să „solicitați ajutorul ori de câte ori bunăstarea pacienților va fi protejată sau avansată prin folosirea celor care dețin cunoștințe speciale sau expertiză. ” (Codul Deontologic Secțiunea 2.B.) 
 • Potrivit Codului Deontologic - Opinie consultativă 2.D.1. Dacă un dentist este bolnav sau consideră că expunerea la coronavirus este posibilă, dentistul are obligația etică de a „limita activitățile de practică în favoarea celor care nu pun în pericol pacienții sau personalul medical.”
 • În conformitate cu Secțiunea 2 E din Codul Dentologic medicii stomatologi „au obligația etică de a informa imediat orice pacient care ar fi putut fi expus la sânge sau alte materiale potențial infecțioase din cabinetul stomatologic, despre necesitatea evaluării și urmăririi post-expunerii și recomandarea imediată a unui alt profesionist din sănătate care îi poate asigura servicii postexpunere. Acest lucru înseamnă că dacă dumneavoastră sau orice membru al personalului dumneavoastră aveți COVID-19 sau ați fost expuși, trebuie să anunțați pacienții.
 • În conformitate cu Secțiunea 2.F. din Codul Deontologic, dacă va trebui să închideți clinica din cauza COVID- 19, asigurați-vă că oferiți pacienților „o informare adecvată”. Dacă este posibil, vă rugăm să permiteți pacienților „oportunitatea de a primi serviciile unui alt dentist”. Acest lucru poate fi dificil în acest moment, dar încercarea de a lucra cu alți stomatologi din comunitate pentru a dezvolta o strategie care se asigură că pacienții cu urgențe dentare sunt îngrijiți este vitală.
   

Codul Deontologic, Secțiunea 3 - Binefacerea


În conformitate cu Secțiunea 3 din Codul Deontologic (Binefacerea), medicii dentiști au „obligația de a promova bunăstarea pacientului”. În baza acestui principiu, „obligația principală a medicului dentist este serviciul oferit pacientului și publicului larg”. Această responsabilitate obligă medicii stomatologi să își folosească „abilitățile, cunoștințele și experiența pentru îmbunătățirea sănătății orale a publicului. . .“ (vezi Codul Deontologic, Secțiunea 3.A). 

 • În timp ce procedurile dentare elective ar trebui amânate conform recomandărilor ADA, medicul stomatolog trebuie să rămână disponibil pentru a gestiona urgențele dentare. Spitalele locale, secțiile de sănătate și școlile de medicină dentară nu au capacitatea de a gestiona toate urgențele stomatologice care pot apărea.
 • Datoria de a promova bunăstarea pacienților din Secțiunea 3 din Codul deontologic indică, de asemenea, că resursele rare, cum ar fi PPE, nu ar trebui să fie utilizate pentru tratamentele elective, ci păstrat pentru tratamente de urgență sau împărtășit cu unități medicale care au un deficit de resurse, pentru a promova bunăstarea comunității.
 • Medicii dentiști ar trebui să fie un exemplu pentru personal prin menținerea unei conduite profesionale la locul de muncă. Aveți „obligația de a oferi un mediu de lucru care să susțină relații respectuoase și de colaborare pentru toți cei implicați în îngrijirea sănătății orale.” (Codul Deontologic, Secțiunea 3.F.) Aceasta înseamnă că, dacă angajații unei clinici dentare manifestă îngrijorări referitoare la sănătatea proprie sau a familiei sau se află într-un grup cu risc, nu ar trebui să simtă o presiune excesivă asupra lor sau să se simtă judecați în mod nejustificat dacă se simt incapabili să își îndeplinească sarcinile.


Codul Deontologic, Secțiunea 4 – Justiția (Nediscriminarea)


În conformitate cu secțiunea 4 din Codul deontologic (justiție), medicii stomatologi au „obligația de a trata oamenii în mod echitabil”, fără a discrimina. Deși aveți libertate în alegerea pacienților, nu puteți refuza un pacient sau un serviciu pentru pacienți „din cauza rasei pacientului, credinței... naționalitate." (Codul de etică Secțiunea 4.A.) Covid-19 nu este unic pentru nicio rasă, credință religioasă sau naționalitate. În consecință, rămâne, ca întotdeauna, indecvat etic ca deciziile de a îngriji un pacient să se bazeze pe oricare dintre acești factori.

 • Atunci când tratați un pacient cu agent patogen transmis prin sânge (sau o altă infecție) sau care este compromis medical, ar trebui să stabiliți dacă aveți „nevoie de cunoștințele unui alt specialist, echipament sau expertiză ”(Codul Deontologic, Avizul consultativ 4.A.1.). Dacă vă aflați într-o astfel de situație, sub îndrumarea secțiunii 2.B. din Codul Deontologic, trebuie să faceți o sesizare.
 • Secțiunea 4.B. din Codul Deontologic obligă medicii dentiști să ia măsuri pentru îngrijirea de urgență a pacienților lor. Deoarece există riscul ca dumneavoastră sau personalul din clinică să vă îmbolnăviți sau să fie chiar nevoie de auto-carantină, ar trebui să aveți un plan pentru a aborda urgențele pacienților care pot apărea în perioada respectivă, recunoscând că serviciile de urgență din spitalele locale, din cauza încărcării suplimentare cu pacienți din perioada pandemiei, nu ar fi locuri adecvate în care pacienții cu urgențe dentare să meargă. (a se vedea secțiunea 2.F.)


Codul deontologic, Secțiunea 5 – Veridicitatea


Conform Secțiunii 5 din Codul Deontologic (Veridicitatea) aveți „datoria de a comunica adevărul”. Acest lucru este foarte important, având în vedere incertitudinea din jurul Covid-19. A fi veridic/transparent poate însemna să spui pacienților și doar că nu poți avea un răspuns care să explice de ce. Încrederea, în mod special în perioada unei pandemii, nu poate și nu trebuie compromisă. 

 • Un astfel de context nu reprezintă niciodată un moment în care să căutăm modalități de extindere a afacerii. Nu este niciodată etic, și cu atât mai mult acum, să: Renunțați la coplată Supra-taxarea serviciilor Să oferiți servicii care nu sunt necesare 

CDC a stabilit că pandemia Covid-19 reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice. Ghidurile enumerate mai sus pot ajuta medicii stomatologi să mențină standarde etice înalte în aceste contexte incerte. Cel mai important, prin adoptarea și practicarea acestor principii, va fi atins principalul obiectiv al medicului dentist și anume beneficiul pacientului.

 

Ghidul de conduită etică este preluat de aici.

Citește mai multe pe același subiect

GHID PRACTIC: Cum procedăm dacă apare durerea de dinți și nu putem ajunge la medicul specialist

GHID PRACTIC: Cum procedăm dacă apare durerea de dinți și nu putem ajunge la medicul specialist

Ghidul medicului

Ghidul medicului

Reguli pentru diminuarea riscului de contaminare cu virusul COVID-19

Reguli pentru diminuarea riscului de contaminare cu virusul COVID-19